Available languages:
Global Goals World Cup - SDG Media Zone
20 Sep 2016 - Lene Nystrom - Norwegian singer-songwriter Mogens Lykketoft - President of the Seventieth Session of the United Nations General Assembly Rikke Rønholt - athlete Majken Gilmartin - founder of Global Goals World Cup
Close
Global Goals World Cup - SDG Media Zone
25 Apr 2017
00:18:42
English
25 Apr 2017
00:13:53
Original
25 Apr 2017
00:55:30
Original
24 Apr 2017
00:58:03
English
24 Apr 2017
00:58:03
Original
24 Apr 2017
00:22:16
English
21 Apr 2017
00:26:40
English
21 Apr 2017
00:13:18
English
21 Apr 2017
01:00:39
Original
20 Apr 2017
00:04:39
English
20 Apr 2017
00:09:33
Original
20 Apr 2017
00:18:17
English
20 Apr 2017
00:54:52
English
20 Apr 2017
00:23:51
Original
19 Apr 2017
00:35:44
English
19 Apr 2017
00:19:27
Original
19 Apr 2017
00:23:34
English
19 Apr 2017
00:11:09
English
18 Apr 2017
00:44:34
English
18 Apr 2017
00:26:41
English