Available languages:
联合国周刊·20150306
6 Mar 2015 - 欢迎收看联合国周刊!受冲突影响,目前有超过100万的乌克兰民众陷入流离失所的状态。年来在动物及自然资源方面的非法贸易已经演变成了一场大规模的跨国有组织犯罪。本周,世界卫生组织开始向含糖量高的食品饮料宣战。
Close
联合国周刊·20150306
26 Apr 2017
01:18:31
English
26 Apr 2017
02:58:39
Original
26 Apr 2017
02:58:39
English
26 Apr 2017
02:44:02
English
26 Apr 2017
02:44:02
Original
25 Apr 2017
02:24:02
English
25 Apr 2017
02:24:02
Original
25 Apr 2017
02:24:02
Español
25 Apr 2017
02:24:02
Français
25 Apr 2017
02:52:49
Original
25 Apr 2017
02:52:49
English