Available languages:
(第3部分)中东局势(包括巴勒斯坦问题)- 安全理事会第7929次会议
20 Apr 2017 - 1. 通过决议
2. 中东局势(包括巴勒斯坦问题)
2017年4月10日美利坚合众国常驻联合国代表给秘书长的信 (S/2017/305)
Close
(第3部分)中东局势(包括巴勒斯坦问题)- 安全理事会第7929次会议
28 Apr 2017
00:48:25
English
28 Apr 2017
00:04:39
English
28 Apr 2017
01:16:10
Original
28 Apr 2017
02:40:43
English
28 Apr 2017
02:40:43
Original
28 Apr 2017
02:40:43
Français
28 Apr 2017
02:46:27
English
28 Apr 2017
02:46:27
Français
28 Apr 2017
02:46:27
Original
28 Apr 2017
02:46:27
Español
28 Apr 2017
02:04:54
Español