Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
23 Feb 2017
00:00:43
English
23 Feb 2017
00:01:12
English
22 Feb 2017
00:01:17
English
22 Feb 2017
00:01:03
English
22 Feb 2017
00:00:51
English
20 Feb 2017
00:00:50
English
21 Feb 2017
00:00:37
English
21 Feb 2017
00:00:37
English
20 Feb 2017
00:00:42
English
21 Feb 2017
00:23:28
Français
21 Feb 2017
00:01:11
English
21 Feb 2017
00:01:42
English
21 Feb 2017
00:02:04
English
20 Feb 2017
00:08:41
English
20 Feb 2017
00:08:33
English
20 Feb 2017
00:05:46
English
20 Feb 2017
00:00:56
English
20 Feb 2017
00:00:46
English
20 Feb 2017
00:02:47
English
17 Feb 2017
00:02:24
English