Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
18 Jan 2017
00:00:34
English
17 Jan 2017
00:00:44
English
16 Jan 2017
00:01:37
English
16 Jan 2017
00:01:18
English
16 Jan 2017
00:01:14
English
16 Jan 2017
00:00:47
English
16 Jan 2017
00:01:22
English
16 Jan 2017
00:01:32
English
13 Jan 2017
00:02:12
Français
13 Jan 2017
00:02:13
English
13 Jan 2017
00:01:43
English
13 Jan 2017
00:01:15
Français
13 Jan 2017
00:01:32
English
13 Jan 2017
00:01:18
English
12 Jan 2016
00:00:57
Français
11 Jan 2017
00:01:15
English
10 Jan 2017
00:01:56
English
10 Jan 2016
00:00:33
Français
9 Jan 2017
00:04:07
English