Available languages:
联合国周刊·20150424
24 Apr 2015 - 欢迎收看联合国周刊!地中海正在成为移民们的水中坟场。今年截止到目前为止,死亡人数是2014年同期的十倍。本周,宗教领袖齐聚联合国大会,共同讨论如何促进宽容与和解,打击暴力极端主义。联合国土著问题常设论坛第14次会议拉开帷幕,呼吁确保土著人民享有应有的权利。
Close
联合国周刊·20150424
24 Apr 2015
00:03:37
中文
24 Apr 2015
00:04:08
Français
24 Apr 2015
00:01:03
Français
24 Apr 2015
00:01:07
English
24 Apr 2015
00:04:11
English
24 Apr 2015
00:28:11
English
22 Apr 2015
00:01:58
English
20 Apr 2015
00:00:32
English
19 Apr 2015
00:01:54
English
19 Apr 2015
00:06:09
Русский
19 Apr 2015
00:05:59
English
18 Apr 2015
00:06:59
عربي
18 Apr 2015
00:03:30
English
18 Apr 2015
00:02:13
English
18 Apr 2015
00:03:45
Original
16 Apr 2015
00:05:49
English
16 Apr 2015
00:03:35
English
17 Apr 2015
00:02:08
中文
17 Apr 2015
00:04:12
Français
17 Apr 2015
00:01:23
Français