Available languages:
奧斯卡最佳女配角获得者、美国演员帕特丽夏·阿奎特成为“联合国平等工资倡议”的捍卫者
16 Mar 2017 - 3月15日,美国好莱坞影星、荣获奥斯卡最佳女配角奖的帕特里夏·阿奎特(Patricia Arquette )呼吁结束工资方面的性别差距。
Close
奧斯卡最佳女配角获得者、美国演员帕特丽夏·阿奎特成为“联合国平等工资倡议”的捍卫者
23 Mar 2017
00:08:28
English
23 Mar 2017
00:09:29
English
22 Mar 2017
02:34:17
English
22 Mar 2017
02:34:17
Original
22 Mar 2017
01:16:24
English
22 Mar 2017
00:07:55
English
22 Mar 2017
02:49:10
Français