Available languages:
联合国周刊·20150424
24 Apr 2015 - 欢迎收看联合国周刊!地中海正在成为移民们的水中坟场。今年截止到目前为止,死亡人数是2014年同期的十倍。本周,宗教领袖齐聚联合国大会,共同讨论如何促进宽容与和解,打击暴力极端主义。联合国土著问题常设论坛第14次会议拉开帷幕,呼吁确保土著人民享有应有的权利。
Close
联合国周刊·20150424
24 Apr 2015
00:03:37
中文
24 Apr 2015
01:14:43
English
24 Apr 2015
01:00:29
English
24 Apr 2015
01:17:09
Original
24 Apr 2015
01:40:50
English
24 Apr 2015
01:26:07
English
24 Apr 2015
00:33:00
English
24 Apr 2015
00:06:06
Português
24 Apr 2015
00:01:03
Français
24 Apr 2015
00:01:07
English
24 Apr 2015
00:04:11
English
24 Apr 2015
00:34:44
English
24 Apr 2015
02:24:35
Original
24 Apr 2015
00:08:05
عربي
24 Apr 2015
02:24:35
English
24 Apr 2015
02:51:41
English
24 Apr 2015
01:14:43
Original
24 Apr 2015
02:51:41
Original
24 Apr 2015
02:45:46
English
24 Apr 2015
02:24:48
Original