Available languages:
彼得·汤姆森(联合国大会第71届会议主席)致辞 — 联合国海洋可持续发展会议筹备会议(2017年6月5日至9日)开幕式
15 Feb 2017 - 联合国大会第71届会议主席彼得·汤姆森先生阁下在联合国海洋可持续发展会议筹备会议(2017年6月5日至9日)的开幕式上致辞。    ...Read More
Close
彼得·汤姆森(联合国大会第71届会议主席)致辞 — 联合国海洋可持续发展会议筹备会议(2017年6月5日至9日)开幕式
联合国大会第71届会议主席彼得·汤姆森先生阁下在联合国海洋可持续发展会议筹备会议(2017年6月5日至9日)的开幕式上致辞。
此次筹备会议旨在审议伙伴关系对话的主题和“行动呼吁”的要素。
23 Oct 2012
00:08:49
English
29 Nov 2012
00:04:48
English
6 Sep 2012
00:01:22
English
12 Feb 2014
00:05:07
English
21 Sep 2012
00:01:00
English
27 Sep 2012
00:13:06
English
19 Jun 2014
00:01:28
English
28 Oct 2016
00:02:51
English
29 Nov 2012
00:15:44
English
1 Mar 2014
00:00:53
English
29 May 2012
00:13:00
English
14 Oct 2016
00:02:29
English
28 Sep 2015
00:24:11
English
3 Mar 2015
00:01:48
English
4 Apr 2013
00:02:04
English
8 Nov 2012
00:00:55
English
1 Apr 2013
00:02:02
English
21 Aug 2012
00:01:46
English
24 Sep 2014
00:24:43
English
24 Jun 2013
00:07:47
English