Available languages:
玛丽亚·路易莎·里贝罗·维奥蒂(秘书长办公厅主任)代表安东尼奥·古特雷斯(联合国秘书长)就强迫失踪问题发表讲话 — 联合国大会第71届会议高级别会议
17 Feb 2017 - 联合国秘书长办公厅主任玛丽亚·路易莎·里贝罗·维奥蒂女士阁下代表正在出访的联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯先生阁下在纪念《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》通过十周年高级别会议的开幕式上发表讲话。
Close
玛丽亚·路易莎·里贝罗·维奥蒂(秘书长办公厅主任)代表安东尼奥·古特雷斯(联合国秘书长)就强迫失踪问题发表讲话 — 联合国大会第71届会议高级别会议
23 Oct 2012
00:08:49
English
29 Nov 2012
00:04:48
English
6 Sep 2012
00:01:22
English
12 Feb 2014
00:05:07
English
21 Sep 2012
00:01:00
English
27 Sep 2012
00:13:06
English
19 Jun 2014
00:01:28
English
28 Oct 2016
00:02:51
English
29 Nov 2012
00:15:44
English
1 Mar 2014
00:00:53
English
29 May 2012
00:13:00
English
14 Oct 2016
00:02:29
English
28 Sep 2015
00:24:11
English
3 Mar 2015
00:01:48
English
4 Apr 2013
00:02:04
English
8 Nov 2012
00:00:55
English
1 Apr 2013
00:02:02
English
21 Aug 2012
00:01:46
English
24 Sep 2014
00:24:43
English
24 Jun 2013
00:07:47
English