Available languages:
Maktaba tarakimu ya Umoja wa mataifa
25 May 2017 - Chunguza Nyaraka za Umoja wa mataifa, data ya kupiga kura, hotuba, machapusho ya wazi, na zaidi.
Close
Maktaba tarakimu ya Umoja wa mataifa
25 May 2017
00:00:18
Kiswahili
24 May 2017
02:01:44
English
24 May 2017
02:51:16
English
24 May 2017
02:51:16
Original
24 May 2017
00:13:13
English
24 May 2017
00:04:06
English
24 May 2017
00:01:10
English
24 May 2017
00:48:21
English
24 May 2017
00:07:50
English
24 May 2017
00:07:28
English
24 May 2017
00:07:44
English
24 May 2017
02:57:03
Original
24 May 2017
02:57:03
English
24 May 2017
00:20:27
English
24 May 2017
00:00:54
English
24 May 2017
01:40:56
English
24 May 2017
01:40:56
Original