Available languages:
玛丽亚·路易莎·里贝罗·维奥蒂(秘书长办公厅主任)代表安东尼奥·古特雷斯(联合国秘书长)就强迫失踪问题发表讲话 — 联合国大会第71届会议高级别会议
17 Feb 2017 - 联合国秘书长办公厅主任玛丽亚·路易莎·里贝罗·维奥蒂女士阁下代表正在出访的联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯先生阁下在纪念《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》通过十周年高级别会议的开幕式上发表讲话。
Close
玛丽亚·路易莎·里贝罗·维奥蒂(秘书长办公厅主任)代表安东尼奥·古特雷斯(联合国秘书长)就强迫失踪问题发表讲话 — 联合国大会第71届会议高级别会议
Recent On Demand Videos
21 Feb 2017
02:18:45
English
21 Feb 2017
02:14:39
Original
21 Feb 2017
01:25:07
English
21 Feb 2017
02:14:39
English
20 Feb 2017
00:00:50
English
21 Feb 2017
00:00:37
English
21 Feb 2017
00:00:37
English
20 Feb 2017
00:00:42
English
21 Feb 2017
00:00:55
English
20 Feb 2017
00:00:37
English
21 Feb 2017
00:23:28
Français
21 Feb 2017
02:54:21
English
21 Feb 2017
02:54:21
Original
21 Feb 2017
00:01:11
English
21 Feb 2017
00:01:42
English
21 Feb 2017
01:22:52
English
21 Feb 2017
01:19:18
English
21 Feb 2017
00:16:22
English
21 Feb 2017
00:02:04
English
21 Feb 2017
02:20:00
English