Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
27 Feb 2015
00:01:19
English
27 Feb 2015
00:01:02
Français
27 Feb 2015
00:04:30
English
27 Feb 2015
00:39:12
English
27 Feb 2015
02:55:23
English
27 Feb 2015
02:46:44
Original
27 Feb 2015
00:01:57
English
27 Feb 2015
00:21:11
Original
27 Feb 2015
00:21:11
English
27 Feb 2015
00:18:35
English
27 Feb 2015
00:08:39
English
27 Feb 2015
00:00:33
English
27 Feb 2015
00:04:43
Français
27 Feb 2015
00:03:51
Français
27 Feb 2015
00:03:54
Français
27 Feb 2015
00:03:29
Français
27 Feb 2015
00:01:44
English
27 Feb 2015
00:01:43
Español
27 Feb 2015
00:01:43
Français