Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
3 Aug 2015
00:00:47
English
3 Aug 2015
00:00:46
Français
3 Aug 2015
00:07:09
English
3 Aug 2015
00:20:32
English
2 Aug 2015
02:55:50
English
2 Aug 2015
02:55:50
Original
1 Aug 2015
03:54:01
English
31 Jul 2015
00:03:57
Français
31 Jul 2015
00:03:41
中文
31 Jul 2015
00:47:39
Original
31 Jul 2015
00:47:39
English
31 Jul 2015
02:58:38
English
31 Jul 2015
02:58:38
Original
31 Jul 2015
00:28:48
English
31 Jul 2015
00:04:06
English
31 Jul 2015
00:01:45
Original
30 Jul 2015
01:57:51
English
30 Jul 2015
02:50:22
Original
30 Jul 2015
02:50:22
English
30 Jul 2015
02:14:47
Original