Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
18 Apr 2015
00:07:13
English
18 Apr 2015
00:03:45
Original
16 Apr 2015
00:05:49
English
16 Apr 2015
00:03:35
English
18 Apr 2015
00:52:07
Original
18 Apr 2015
00:52:05
English
18 Apr 2015
01:16:48
Original
18 Apr 2015
01:16:54
English
18 Apr 2015
02:05:47
Original
18 Apr 2015
02:05:44
English
17 Apr 2015
00:02:08
中文
17 Apr 2015
00:04:12
Français
17 Apr 2015
00:01:23
Français
17 Apr 2015
01:41:59
Original
17 Apr 2015
00:04:25
English
17 Apr 2015
00:01:05
English
17 Apr 2015
01:45:49
Original
17 Apr 2015
01:45:49
English
17 Apr 2015
02:37:48
English