Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
24 Oct 2014
00:11:41
English
24 Oct 2014
00:47:32
English
24 Oct 2014
02:27:36
Original
24 Oct 2014
02:27:36
English
24 Oct 2014
02:44:27
English
24 Oct 2014
00:23:23
English
24 Oct 2014
00:24:10
English
24 Oct 2014
01:20:29
English
24 Oct 2014
00:18:27
English
24 Oct 2014
00:08:33
English
24 Oct 2014
00:15:28
English
24 Oct 2014
00:09:15
English
24 Oct 2014
00:09:12
English
24 Oct 2014
00:11:56
English
24 Oct 2014
00:27:45
Original
24 Oct 2014
00:27:45
English
24 Oct 2014
00:09:02
English
24 Oct 2014
02:12:59
English
24 Oct 2014
02:13:00
Original
24 Oct 2014
01:08:14
Original