Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
27 Jun 2016
00:14:28
English
27 Jun 2016
01:15:34
English
27 Jun 2016
00:08:22
English
27 Jun 2016
02:24:11
English
27 Jun 2016
03:07:30
English
27 Jun 2016
00:20:44
English
27 Jun 2016
00:06:58
English
27 Jun 2016
00:23:56
English
27 Jun 2016
02:01:13
English

53 Chapters

27 Jun 2016
01:38:11
Original

37 Chapters

27 Jun 2016
01:38:11
English

37 Chapters

27 Jun 2016
01:19:37
English

37 Chapters

27 Jun 2016
01:19:38
Original

37 Chapters

24 Jun 2016
02:06:38
Original
24 Jun 2016
01:12:20
Original
24 Jun 2016
01:12:20
English
24 Jun 2016
00:06:54
English
24 Jun 2016
00:07:31
English
24 Jun 2016
00:05:03
English
24 Jun 2016
00:04:02
English