Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
28 Mar 2015
00:02:08
English
27 Mar 2015
00:13:14
English
27 Mar 2015
00:03:51
中文
27 Mar 2015
00:27:39
English
27 Mar 2015
00:11:00
English
27 Mar 2015
00:04:46
English
27 Mar 2015
00:01:08
English
27 Mar 2015
00:01:07
Français
27 Mar 2015
00:04:39
English
27 Mar 2015
00:00:43
English
27 Mar 2015
00:17:27
English
27 Mar 2015
02:16:13
English
27 Mar 2015
02:16:13
Original
27 Mar 2015
00:17:52
Original
27 Mar 2015
02:41:29
English
27 Mar 2015
00:23:45
English
27 Mar 2015
00:00:48
Español
27 Mar 2015
00:00:48
English
27 Mar 2015
00:08:38
English
27 Mar 2015
00:10:05
English