Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
31 May 2016
00:01:24
Français
31 May 2016
00:00:38
Português
31 May 2016
00:00:47
English
31 May 2016
00:00:38
English
31 May 2016
01:19:43
English
31 May 2016
00:23:34
English
31 May 2016
02:23:17
English
31 May 2016
01:51:05
English
31 May 2016
01:51:05
Original
31 May 2016
01:42:58
English
31 May 2016
00:23:21
English
31 May 2016
00:24:41
Original
31 May 2016
00:24:41
English
31 May 2016
01:13:19
Original
31 May 2016
01:47:09
Original
30 May 2016
01:47:11
English
29 May 2016
00:03:47
English
29 May 2016
00:23:34
Original
29 May 2016
00:09:21
English
29 May 2016
00:05:24
English