Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
19 Dec 2014
01:04:01
Original
19 Dec 2014
01:04:01
English
19 Dec 2014
02:33:11
Original
19 Dec 2014
02:33:11
English
19 Dec 2014
00:24:28
English
19 Dec 2014
00:12:57
English
19 Dec 2014
00:05:57
Français
19 Dec 2014
00:03:52
English
19 Dec 2014
01:57:04
Original
19 Dec 2014
01:57:04
English
19 Dec 2014
00:03:25
中文
19 Dec 2014
00:20:28
English
19 Dec 2014
00:12:35
English
19 Dec 2014
00:54:50
Original
18 Dec 2014
00:43:46
English
18 Dec 2014
00:43:46
Original
18 Dec 2014
00:05:55
Original
18 Dec 2014
01:51:41
English
18 Dec 2014
00:57:19
Original
18 Dec 2014
00:57:19
English