Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
21 Oct 2014
01:06:05
English
21 Oct 2014
01:41:24
English
21 Oct 2014
00:16:29
English
21 Oct 2014
00:25:59
English
21 Oct 2014
00:11:21
English
21 Oct 2014
00:50:13
English
21 Oct 2014
02:44:14
Original
21 Oct 2014
02:44:14
English
21 Oct 2014
02:58:45
English
21 Oct 2014
02:49:04
English
21 Oct 2014
00:28:24
English
21 Oct 2014
02:50:33
English
21 Oct 2014
00:23:35
English
21 Oct 2014
00:13:24
English
21 Oct 2014
00:13:27
English
21 Oct 2014
00:13:34
English
21 Oct 2014
00:07:47
English
21 Oct 2014
00:02:21
English
21 Oct 2014
00:02:21
Original
21 Oct 2014
00:46:35
Original