Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
25 Aug 2016
00:34:21
English
25 Aug 2016
00:34:21
Original
25 Aug 2016
02:28:36
English
25 Aug 2016
02:28:36
Original
25 Aug 2016
00:22:29
English
24 Aug 2016
00:18:09
English
24 Aug 2016
03:01:39
Original
24 Aug 2016
03:01:39
English
23 Aug 2016
02:17:25
Original
23 Aug 2016
02:17:25
English
23 Aug 2016
02:12:30
Original
23 Aug 2016
02:12:30
English
23 Aug 2016
00:04:19
English
23 Aug 2016
02:49:50
Original
23 Aug 2016
02:49:50
English
23 Aug 2016
00:21:59
English
23 Aug 2016
00:06:19
English
23 Aug 2016
00:10:16
English
23 Aug 2016
03:01:35
Original
23 Aug 2016
03:01:35
English