Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
2 Jul 2015
00:07:11
English

2 Chapters

2 Jul 2015
00:07:12
Original

2 Chapters

2 Jul 2015
00:08:04
English

5 Chapters

2 Jul 2015
00:08:06
Original

5 Chapters

2 Jul 2015
00:01:51
English

1 Chapters

2 Jul 2015
00:01:52
Original

1 Chapters

2 Jul 2015
00:03:52
English
2 Jul 2015
00:11:47
Original

7 Chapters

2 Jul 2015
00:11:46
English

7 Chapters

2 Jul 2015
00:00:55
Français
2 Jul 2015
00:01:01
English
2 Jul 2015
00:16:40
English

9 Chapters

2 Jul 2015
00:16:41
Original

9 Chapters

2 Jul 2015
00:38:23
Original

14 Chapters

2 Jul 2015
00:38:21
English

14 Chapters

2 Jul 2015
00:17:06
English

6 Chapters

2 Jul 2015
00:47:04
English

23 Chapters

2 Jul 2015
00:47:05
Original

23 Chapters

2 Jul 2015
00:22:31
Original

9 Chapters

2 Jul 2015
00:22:30
English

9 Chapters