Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
26 Nov 2014
00:02:36
Original
28 Nov 2014
00:05:56
English
28 Nov 2014
00:05:20
Español

0 Chapters

28 Nov 2014
00:01:49
English
28 Nov 2014
00:56:30
Original
26 Nov 2014
00:03:30
Français
26 Nov 2014
02:00:20
English
26 Nov 2014
01:42:20
English
26 Nov 2014
00:03:37
Original
26 Nov 2014
01:42:20
Original
26 Nov 2014
00:05:20
English
26 Nov 2014
00:25:19
English
25 Nov 2014
01:47:30
English
25 Nov 2014
00:01:25
English
25 Nov 2014
00:19:12
English
26 Nov 2014
03:05:58
English
25 Nov 2014
00:59:45
Original
25 Nov 2014
00:59:45
English
25 Nov 2014
00:36:28
English
25 Nov 2014
00:09:38
English