Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
9 Oct 2015
00:10:22
中文
9 Oct 2015
00:10:22
Русский
10 Sep 2015
00:10:22
English
9 Oct 2015
00:10:22
Español
9 Oct 2015
00:10:22
Français
9 Oct 2015
00:03:15
English
9 Oct 2015
00:00:54
Français
9 Oct 2015
00:00:52
English
9 Oct 2015
00:03:37
English
9 Oct 2015
02:12:40
English
9 Oct 2015
03:06:31
English
9 Oct 2015
01:18:46
English
9 Oct 2015
00:25:58
English
9 Oct 2015
00:43:29
English
9 Oct 2015
00:07:23
English
9 Oct 2015
00:33:49
Original
9 Oct 2015
00:33:49
English
9 Oct 2015
01:00:14
Original
9 Oct 2015
01:00:14
English