Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
26 Feb 2017
00:25:27
Original
26 Feb 2017
00:18:36
Original
25 Feb 2017
02:37:53
English
25 Feb 2017
00:34:13
Original
24 Feb 2017
00:01:43
English
24 Feb 2017
00:01:13
Français
24 Feb 2017
00:01:39
English
24 Feb 2017
00:27:20
English
24 Feb 2017
00:14:22
Original
24 Feb 2017
00:17:40
Original
24 Feb 2017
01:20:02
Original
23 Feb 2017
00:00:43
English
24 Feb 2017
02:25:04
Original
24 Feb 2017
02:25:03
English
23 Feb 2017
00:03:13
English
23 Feb 2017
00:13:54
Original
23 Feb 2017
00:23:21
Original
23 Feb 2017
01:39:49
English
23 Feb 2017
00:22:01
English
23 Feb 2017
00:06:53
English