Available languages:
阿富汗难民:阿科塔的故事
24 Dec 2013 - 为了寻求安全和更加美好的生活,移居到另外的一个国家长久以来一直都是应对危机的一种办法。但对于一些人来说,这一追求充满了艰险磨难、永无止境。四年多来,我们追踪了一名年轻的阿富汗移民,他的足迹踏遍了几个大洲,但也梦碎于此。    ...Read More
Close
阿富汗难民:阿科塔的故事
21st Century, Episode 7
Recent On Demand Videos
28 Aug 2015
01:19:57
Original
28 Aug 2015
00:07:07
English
28 Aug 2015
00:01:45
English
28 Aug 2015
00:01:50
Français
28 Aug 2015
00:00:54
English
28 Aug 2015
00:01:48
English
28 Aug 2015
00:04:32
English
28 Aug 2015
00:01:19
Français
28 Aug 2015
01:52:12
English
26 Aug 2015
00:05:24
Français
28 Aug 2015
00:03:38
English
28 Aug 2015
00:47:52
English
28 Aug 2015
00:42:07
Original
28 Aug 2015
00:42:07
English
28 Aug 2015
00:11:26
English
28 Aug 2015
00:11:26
Français
28 Aug 2015
01:00:29
Original
26 Aug 2015
00:02:53
English
27 Aug 2015
00:26:10
Original