Available languages:
Ban Ki-moon, 20th anniversary of the Rwanda genocide - Kwibuka20 (Remember20)
31 Mar 2014 - Video message by UN Secretary-General Ban Ki-moon on the 20th anniversary of the Rwanda genocide, Kwibuka20 ("Remember20").
Close
Ban Ki-moon, 20th anniversary of the Rwanda genocide - Kwibuka20 (Remember20)
Recent On Demand Videos
27 Nov 2015
00:01:50
English
27 Nov 2015
00:01:40
Español
27 Nov 2015
00:01:40
Français
27 Nov 2015
00:01:40
English
27 Nov 2015
00:01:40
中文
27 Nov 2015
00:01:40
Kiswahili
27 Nov 2015
00:01:40
Português
27 Nov 2015
00:01:20
English
27 Nov 2015
00:00:56
Français
27 Nov 2015
00:09:15
English
27 Nov 2015
01:21:55
Original
26 Nov 2015
00:37:15
Original
25 Nov 2004
00:01:34
Français
25 Nov 2015
00:15:13
English
25 Nov 2015
01:17:07
English
25 Nov 2015
01:45:20
English
25 Nov 2015
00:01:30
English