Available languages:
Ban Ki-moon on Syria - Security Council, 7116th meeting
22 Feb 2014 - Remarks by United Nations Secretary-General Ban Ki-moon following the adoption of Resolution 2139 (2014) concerning the Humanitarian Situation in Syria.
Close
Ban Ki-moon on Syria - Security Council, 7116th meeting
Recent On Demand Videos
29 Nov 2015
00:05:40
English
29 Nov 2015
00:01:23
Français
27 Nov 2015
00:17:15
English
27 Nov 2015
00:01:50
English
27 Nov 2015
00:01:40
Español
27 Nov 2015
00:01:40
Français
27 Nov 2015
00:01:40
English
27 Nov 2015
00:01:40
中文
27 Nov 2015
00:01:40
Kiswahili
27 Nov 2015
00:01:40
Português
27 Nov 2015
00:01:20
English
27 Nov 2015
00:00:56
Français
27 Nov 2015
00:09:15
English
27 Nov 2015
01:21:55
Original
26 Nov 2015
00:37:15
Original
25 Nov 2004
00:01:34
Français
25 Nov 2015
00:15:13
English